Prototypowanie

Części prototypowe są zazwyczaj z natury organiczne i niezmiennie wielostronne. System CAM musi mieć możliwości szybkiej i łatwej konfiguracji, możliwość podejścia do części z wielu stron. Dodatkowo, system CAM powinien wymagać dużo praktyki i szkolenia, aby być w nim biegłym.

  • Łatwość użycia
  • Wiele ustawień, obróbka 3+2 osi
  • 3-osiowe zaawansowane metody obróbki kształtów organicznych
  • 4-osiowa obróbka ciągła prototypów obrotowych
  • Konwertowanie obrazów 2D na 3D za pomocą VisualART